Wczytuję dane...
Model: Very Fire VF350921DX
Kod producenta: VF350921DX
Waga produktu: 1.6 kg
Realizacja zamówienia: 24 Brak gwarancji
Sprzedanych produktów: 2
Producent: Very Fire

Very Fire VF350921DX U.S. Navy Light Cruiser USS Birmingham CL-62 DX ( Deluxe edition ) 1/350

Model statku 1/350 Deluxe edition - zestaw zawiera elementy waloryzacyjne: elementy fototrawione, żywice, pokład.

USS Birmingham (CL-62) lekki krążownik typu Cleveland. Drugi okręt US Navy o tej nazwie noszący nazwę pochodzącą od miasta Birmingham (zwanego także „Steel City”). Stępkę okrętu położono 17 lutego 1941 w stoczni Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company w Newport News. Okręt wodowano 20 marca 1942, matką chrzestną była żona prezydenta komisji miejskiej miasta Birmingham. Krążownik wszedł do służby 29 stycznia 1943. W czasie służby okazał się bitnym okrętem i przynajmniej 3 razy odniósł ciężkie uszkodzenia.

Po rejsie odbiorczym „Birmingham” został przydzielony do Floty Atlantyku. Opuścił Norfolk 2 czerwca 1943 i popłynął na Morze Śródziemne, gdzie zapewniał wsparcie artyleryjskie wojskom lądującym na Sycylii (operacja Husky). Wrócił do USA 8 sierpnia i został przydzielony do Floty Pacyfiku. Do Pearl Harbor dotarł 6 września 1943.

Krążownik został przydzielony do ochrony zespołów lotniskowców i w tej roli wziął udział w rajdach na Tarawę (18 września 1943), Wake (5-6 października). Na Salomonach walczył w bitwie w zatoce Cesarzowej Augusty (8-9 listopada) wraz ze swoimi siostrzanymi okrętami „Cleveland”, „Columbia”, „Montpelier” i „Denver”. Było to pierwsze większe starcie krążowników typu Cleveland, które wchodziły dopiero do służby. W ciągu dnia japońskie samoloty trafiły „Birmingham” dwiema bombami i torpedą, przez co jednostka nie wzięła udziału w nocnej walce jednostek nawodnych. Krążownik został wycofany do Mare Island Navy Yard na remont, który trwał do 18 lutego 1944. Wtedy ponownie dołączył do Floty Pacyfiku.

USS Birmingham (CL-62) Cleveland class light cruiser. Second US Navy ship with this name, named after the city of Birmingham (also called "Steel City"). The ship's keel was laid on February 17, 1941 at Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company in Newport News. The ship was launched on March 20, 1942, godmother was the wife of the president of the Birmingham City Commission. The cruiser entered service on January 29, 1943. During her service, she proved to be a capable ship and suffered heavy damage at least three times.

After the Birmingham voyage, he was assigned to the Atlantic Fleet. She left Norfolk on June 2, 1943, for the Mediterranean Sea, where she provided artillery support to troops landing in Sicily (Operation Husky). He returned to the US on August 8 and was assigned to the Pacific Fleet. He arrived in Pearl Harbor on September 6, 1943.

The cruiser was assigned to protect aircraft carrier teams and in this role took part in the raids to Tarawa (September 18, 1943), Wake (October 5-6). In Solomon Islands, he fought in the Battle of Empress Augusta (November 8-9) with his sister ships Cleveland, Columbia, Montpelier and Denver. It was the first major engagement between Cleveland-class cruisers that was just entering service. During the day, Japanese planes hit the "Birmingham" with two bombs and a torpedo, so the unit did not take part in the night combat of surface units. The cruiser was withdrawn to Mare Island Navy Yard for overhaul, which lasted until February 18, 1944. Then it rejoined the Pacific Fleet.

Polecamy